دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

تعداد بازدید:۴۹۴
آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

با عنایت به شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری به منظور افزایش کیفیت آموزشی با رعایت ضوابط کلی آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد واحدهای درسی برای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی اعلام گردید.

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی 36 واحد است که از این تعداد، 12 تا 18 واحد آموزشی و 18 تا 24 واحد پژوهشی (رساله) است که مطابق برنامه درسی مصوب هر رشته تحصیلی لحاظ می شود.


نظر شما :