راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

تعداد بازدید:۴۹۴
راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

به منظور ارتباط دانشجویان و اساتید با حوزه معاونت پژوهش واحد اهواز بر بستر مجازی، کلیه تدابیر لازم اندیشیده شده و گزارش کاملی از راهنمایی دانشجویان از طریق وب سایت دانشگاه (صفحه اصلی) و همچنین روند ارتباطی با شوراها یا کارشناسان این حوزه ارائه شده است.

 

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز