آزمایشگاه مکانیک سیالات

این آزمایشگاه ازجمله آزمایشگاه‌هایی است که چندین رشته از جمله گرایش‌های مختلف مهندسی مکانیک مهندس عمران، مهندس کشاورزی از آن استفاده می‌کنند. این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه راه‌اندازی شد که پس از انتقال به ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی به تجهیزات به روز تجهیز شد.
 

آزمایش‌های قابل انجام در آزمایشگاه عبارتند از:

۱ - آزمایش افت فشار در مقاطع مختلف و شیرآلات و اتصالات گوناگون.

۲- آزمایش تئوری انرژی برنولی.

۳-آزمایش پمپ‌های سری و موازی (دبی و هد پمپ)

 ۴-آزمایش ضربه قوچ

۵-آزمایش ضربه جهت

۶- آزمایش شناوری

۷ - آزمایش تونل باد

۸-آزمایش افت اصطکامی در لوله‌ها

۹-آزمایش کانال آب