آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

این آزمایشگاه به منظور آشنایی دانشجویان با نحوه بستن و کاربرد مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی و استفاده آن‌ها در صنایع سبک‌ (صنایع غذایی، دارویی و...) صنایع سنگین (صنایع خودرو، فولاد و...) در سال ۱۳۸۷ راه‌اندازی شد و هم‌اکنون مورد استفاده دانشجویان گروه‌های مختلف آموزشی فنی مهندسی می‌باشد این آزمایشگاه شامل یک سری میز آزمایشگاهی پنوماتیک (چهارمیز) و یک سری میز آزمایشگاهی هیدرولیک (سه می‌ز) است که هر کدام شامل تجهیزات مختلف هیدرولیکی و پنوماتیکی هستند وامکان بستن مدارهای مختلف پنوماتیک و هیدرولیک بر روی آن‌ها وجود دارد.