کارگاه اتومکانیک

مواردی که در کارگاه اتو مکانیک انجام می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:

 

- معرفی اجزای خودرو به صورت کلی و جزئی
 
۱- انواع پمپ‌های انژکتوری – تعمیر و نوع استفاده از آن (دیزل - بنزینی)

۲- شناخت انواع قطعات موتور- نوع کاربرد آن در خودرو‌ها

۳- شناخت انواع قطعات گیربکس (جعبه دنده)

۴- تعمیر چرخ‌ها

۵- سیستم الکتریکی و سیم‌کشی خودرو‌ها

۶- تشریح کامل قطعات برقی خودرو شامل:

۱- استارت

۲- آلترناتور

۳- انواع سنسور‌ها

۷- سیستم خنک کاری خودرو: تشریح کامل قطعاتی که در خنک کاری موتور نقش دارد مانند رادیاتور و انواع آن

 ۸- معرفی قطعات کولر و کاربرد آن در خودرو