کارگاه مدار فرمان

این کارگاه از سری کارگاه‌های برق فشار قوی می‌باشد ومعمولاً دانشجویان با شیوه راه اندازی و فرمان دادن و کنترل ادوات تابلوهای صنعتی و ساختمانی آشنا می‌شوند

 
در این کارگاه مدارات زیر بسته و راه‌اندازی می‌شوند:

۱- راه‌اندازی الکتروموتور ۳ فاز از یک نقطه (قدرت و فرمان)

۲- راه‌اندازی الکتروموتور ۳ فاز از ۲ نقطه (قدرت و فرمان)

۳- راه‌اندازی موتور ۳ فاز به صورت اتوماتیک (قدرت و فرمان)

۴- راه اندازه ۲ موتور ۳ فاز به صورت یکی پس از دیگری (قدرت و فرمان)

۵- چپ گرد و راستگرد دستی و اتوماتیک

۶- ستاره و مثلث (فرمان و قدرت)

۷- راه‌اندازی موتور ۳ فاز به صورت ضربه‌ای

۸- راه‌اندازی لحظه‌ای و دائم، طراحی با تایمر

۹- تسمه نقاله و طراحی با لیمیت سوئیچ و میکرو سوئیچ

۱۰ - موتور دالاندر به صورت‌های مختلف