کارگاه اتصالات و لوله کشیکارگاه اتصالات و لوله‌کشی طبق موارد زیر برگزار می‌گردد: 

الف) دانشجویان ساختمان-ساخت و تولید

۱- معرفی انواع لوله‌ها و اتصالات در ساختمان

۲- کاربرد لوله‌ها و انواع آن در فاضلاب خانگی و شهری و طریقه اصالت آن

۳- معرفی و شناخت انواع پمپ‌ها و کاربرد آن

۴- حدیده کردن لوله‌ها توسط دایس برقی

۵- حدیده کردن لوله‌ها توسط دایس دستی

۶- اتصال لوله‌های پلی اتیلن توسط جوش حرارتی

۷- استفاده از لوله‌های چدنی- سیمانی و نوع و طریقه اتصالات آن

۸- سوهان کاری و ساخت قطعات توسط لوازم دستی مانند اره و سوهان و …

 

ب) استفاده دانشجویان کاردانی و علوم تجربی و کار‌شناسی فیزیک از کارگاه شامل: 

 برشکاری- و ساخت انواع قطعات آزمایشگاهی توسط چوپ