کارگاه مبانی برق و موتورهای الکتریکی

این کارگاه از جمله کارگاه‌های گروه‌های فنی و مهندسی می‌باشد که در سال ۱۳۸۹ با تجهیزات به روز آموزشی، صنعتی کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر به گروه‌های مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی متالورژی، تعمیرات و نیروگاه‌ها، کاردانی الکترونیک و الکتروتکنیک سرویس دهی می‌کند.

آزمایشات ارائه شده:

۱ – موتور جریان مستقیم با تحریک شنت مستقل

۲ – موتور جریان مستقیم با تحریک شنت

۳ – موتور جریان مستقیم با تحریک سری

۴ – موتور جریان مستقیم با تحریک کمپوند

۵ – مولد جریان مستقیم با تحریک شنت مستقل

۶ - مولد جریان مستقیم با تحریک شنت

۷– مولد جریان مستقیم با تحریک سری

۸ – آشنایی و راه اندازی با اتصالات ستاره

۹ – راه اندازی مثلت سه فاز جریان متناوب (AC)

۱۰ – توضیح مدارات و راه اندازی و نحوه کار با دستگاه‌ها و توضیح سیم پیچ و موتور و ژنراتور