تغییرات برنامه کلاسی

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

به اطلاع میرساند کلیه کلاسهای استاد ایوب مهری ده نو مورخ94/09/23و94/09/24 در دانشکده فنی و مهندسی تشکیل نمی گردد.متعاقبا تاریخ کلاس جبرانی به اطلاع خواهد رسید.94/09/23