معرفی دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز جزء پنج واحد اول دانشگاه آزاد اسلامی در کشور و نخستین واحد دانشگاهی استان خوزستان می باشد که درتاریخ اول دی ماه ۱۳۶۱ تاسیس و در سال ۱۳۶۲ با پذیرش دانشجو در رشته ریاضی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود که به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات این رشته پس از مدتی منحل گردید لذا مجدداً در بهمن ماه سال ۱۳۶۳ با پذیرش دانشجو در دو رشته عمران و کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) تجدید حیات نمود و به دانشجویان رشته ریاضی اعلام شد که می‌توانند به واحدهای دیگر انتقال یافته و یا در دو رشته مذکور ادامه تحصیل دهند.

اولین ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز یک ساختمان ملکی در منطقه زیتون کارمندی بوده است که در آن دو رشته کشاورزی (زراعت – اصلاح نباتات) و عمران راه اندازی گردید. پس از راه اندازی رشته حقوق قضایی دو ساختمان دیگر به صورت استیجاری در منطقه کیانپارس اهواز به ساختمان‌ها افزوده شد.

درسال ۱۳۷۲ ساختمان منطقه چهارشیر از واحد آبادان –خرمشهر خریداری گردید. در سال ۱۳۷۳ قطعه زمینی در منطقه گلستان (کوی سعدی) جهت مدرسه سماوابسته به دانشگاه خریداری شد.

در راستای توسعه فضای آموزشی نسبت به خرید پنج هکتار و نیم زمین در منطقه گلستان اهواز اقدام گردید که فعالیت آن در سال تحصیلی ۷۴-۱۳۷۳ آغاز شده است و در حال حاضر این واحد دانشگاهی دارای ساختمان هایی با اعیان ۹۵۸۷۱ متر مربع و عرصه ۱۰۰۶۱۰۸۴ متر مربع مجتمع دانشگاهی واحد اهواز را تشکیل می‌دهد.

پرسنل این واحد که در ابتدای تاسیس ۹ نفر و اعضای هیئت علمی واحد نیز ۳ نفر بوده است، در حال حاضر دارای ۴۹۵ کارمند و۳۵۰ عضو هیات علمی و ۲۵ هزار نفر دانشجو میباشد.

‌‌‌‌‌‌‌دانشکده فنی و مهندسی در سال ۱۳۸۵ راه اندازی شد و شامل گروه‌های کامپیوتر، برق، مکانیک، مواد و عمران می باشد.