رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر سیدمحسن سیدموسوی

 

تحصیلات:

دکتری تخصصی

 

رشته تحصیلی:

مهندسی برق

 

مرتبه علمی:

استادیار

 

شماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۴۰۲

 

مشاهده اطلاعات تکمیلی