معاون آموزشی

معاون آموزشی دانشکده

محسن طالب زادگان

 

تحصیلات:

دانشجوی دکتری تخصصی

 

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

 

مرتبه علمی:

مربی

 

شماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۵۲۰

 

مشاهده اطلاعات تکمیلی