آزمایشگاه الکترونیک 3

آزمایشگاه الکترونیک ۳:

آز کنترل صنعتی: این آزمایشگاه از آز (PLC) و آز TV) (، مدار فرمان به روز‌تر می‌باشد به صورتی که کنترل و فرمان ادوات با منطق برنامه‌ریزی شده می‌باشد.
 (PROGRAM LOGIC CONTROLLER) و این آزمایشگاه دارای بسته‌های آموزشی لوگو وplc‌های سری ۳۰۰ و ۴۰۰ زیمنس می‌باشد و آزمایش‌ها و پروژه‌های مختلفی در این آزمایشگاه بسته می‌شوند.

این آزمایشگاه همچین دارای یک بخش TV سیاه سفید و رنگی نیز می‌باشد و علاوه بر اینکه این آزمایشگاه داری سایت اینترنت و پروگرام میکرو‌ها می‌باشد، پیوسته به کلیه دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی مجهز می‌باشد.

 

مجموعه آزمایش‌هایی که در این مکان انجام می‌گیرند عبارتند از:

آزمایشگاه‌های TV رنگی و سیاه و سفید:

 

۱- معرفی و راه‌اندازی مدار گسترده TV

۲- عیب یابی‌های سیستم‌های رنگی و سیاه و سفید

۳- بررسی منحنی مشخصه‌های نمودار دیاک

۴- بررسی منحنی مشخصه‌های نمودار تریاک

۵- بررسی و ساخت فرستنده

۶- بررسی و ساخت گیرنده

۷- بررسی و مقایسه مدولاسیون‌های MCM – QAM

۸- طراحی و بررسی نحوة تولید و انتشار سیگنال‌های تلویزیونی

۹- بررسی و نحوه مقایسه تکنولوژی‌های نمایشگر تصویر