آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایشگاه ترمودینامیک:

 این آزمایشگاه از جمله آزمایش‌های گروه مکانیک می‌باشد که از سال ۱۳۷۵ در دانشگاه شروع به کار کرد و پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی سال ۱۳۸۷ به این ساختمان‌ها منتقل شد در حال حاضر دانشجویان گرایش‌های مختلف مهندس مکانیک از این آزمایشگاه استفاده می‌نمایند.

 برخی از تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:

 ۱ - دستگاه تست نازل

 ۲-دستگاه برج خنک کننده

 ۳-دستگاه سیکل تبرید تراکمی

 ۴ - دستگاه معادل مکانیکی حرارت

 ۵-دستگاه پمپ حرارتی

 ۶- دستگاه دیگ مارست